PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và quy mô nhóm, lớp học sinh năm học 2016 - 2017 08/09/2016 [HyperLink19]
2 Báo cáo biểu tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản xây dựng năm 2017 07/09/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo chốt hồ sơ thi viên chức 07/09/2016 [HyperLink19]
4 Báo cáo biểu tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản xây dựng năm 2017 07/09/2016 [HyperLink19]
5 Báo cáo danh sách cán bộ quản lý đủ điều kiện tham dự thi công chức 25/08/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục năm 2017 15/08/2016 [HyperLink19]
7 Báo cáo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lớp, học sinh năm học 2016 - 2017 05/08/2016 [HyperLink19]
8 Hồ sơ dự thi sáng tạo khoa học kĩ thuật 14/02/2016 [HyperLink19]