PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
48 Về việc đón đoàn kiểm tra phổ cập, xóa mù chữ năm 2016 của tỉnh 16/12/2016 [HyperLink19]
47 Về việc rà soát trẻ em dưới 6 tuổi đã tham gia, chưa tham gia BHYT, lập hồ sơ trích chuyển kinh phí CSSK BĐ cho học sinh 16/12/2016 [HyperLink19]
46 Về việc tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ 16/12/2016 [HyperLink19]
45 Về việc chuyển ngạch viên chức sang hạng chức danh nghề nghiệp 16/12/2016 [HyperLink19]
44 Về việc hội thảo mô hình nhà vệ sinh phù hợp với trẻ Mầm non 16/12/2016 [HyperLink19]
43 Về việc bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN theo dự án SRPP 16/12/2016 [HyperLink19]
42 Hướng dẫn về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, quản lý sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương 16/12/2016 [HyperLink19]
42 Hướng dẫn về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, quản lý sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương 16/12/2016 [HyperLink19]
41 Về việc tổ chức ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2016 16/12/2016 [HyperLink19]
40 Hướng dẫn tiếp tục phong trào thi đua" Giỏi việc trường đảm việc nhà" trong nữ cán bộ giáo viên và người lao động 2016 - 2020 16/12/2016 [HyperLink19]
39 Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2016 27/10/2016 [HyperLink19]
38 Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện đơt II năm 2016 27/10/2016 [HyperLink19]
37 Về việc chuẩn bị báo cáo thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc năm 2017 27/10/2016 [HyperLink19]
36 Về việc tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến phục vụ tại các bếp ăn tập thể 27/10/2016 [HyperLink19]
35 Về việc Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm học 2016 27/10/2016 [HyperLink19]
34 Về việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 27/10/2016 [HyperLink19]
33 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra công đoàn năm học 2016 - 2017 26/10/2016 [HyperLink19]
32 Về việc hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2016 - 2017 26/10/2016 [HyperLink19]
31 Kế hoạch công tác nữ công năm học 2016 - 2017 26/10/2016 [HyperLink19]
30 Về việc tự chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2016 26/10/2016 [HyperLink19]
123