PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NHÂN QUYỀN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Vũ Thị Nhung B03-12ThA+
2Phạm Thị Liên25-36ThA+
3Nguyễn Thị Ánh Sao25-36ThB+
4Nguyễn Thị Hà25-36ThC+
5Bùi Thị Bình25-36ThD+
6Nguyễn Thị Hương Giang25-36ThE+
7Phạm Thị Thanh3-4TA+
8Vũ Thị Bích3-4TB+
9Nguyễn Thị Chín3-4TC+
10Nguyễn Thị Bích3-4TD+
11Phạm Thị Hiền3-4TE+
12Vũ Thị Dung B3-4TE 
13Nguyễn Thị Thu Hà4-5TA 
14Nguyễn Thị Hương4-5TA+
15Vũ Thị Nhung A4-5TB+
16Phan Thị Trúc4-5TB 
17Phan Thị Trúc4-5TC 
18Bùi Thị Về4-5TC+
19Vũ Thị Thắm4-5TD+
20Nguyễn Thị Thu Hà4-5TD 
21Vũ Thị Dung B4-5TE 
22Vũ Thị Huệ4-5TE+
23Phạm Thị Hằng B5-6TA+
24Vũ Thị Dung A5-6TA 
25Vũ Thị Thúy5-6TB 
26Trần Thị Thoan5-6TB+
27Đỗ Thị Doan5-6TC+
28Vũ Thị Thúy5-6TC 
29Vũ Thị Dung A5-6TD 
30Trần Thị Thắm5-6TD+